Гол судасны хавхлагийг улаан хоолойн эхокардиографиар шинжлэх ньВидео 1. Урт тэнхлэгийн харалтад гол судасны хавхлагын баруун титмийн хавтсын ховдол талд бэхлэгдсэн том хэмжээний вегетаци харагдаж байна. Жижиг хэмжээний вегетаци титмийн бус хавтаст бэхлэгджээ.

Видео 2. Урт тэнхлэгийн өнгөт допплерт улаан хоолойн эхокардиографид хүнд зэргийн арагш чиглэлтэй регургитаци илэрсэн байна.