Тохойн мултралыг оруулах


Тохойн мултрал нь 6-аас доош насны хүүхдүүдэд түгээмэл тохиолддог гэмтлийн нэг юм. Энэ нь энэ насны хүүхдүүдэд шуу ясны толгой хэсэг насанд хүрсэн хүнтэй харьцуулахад гүйцэд хөгжөөгүй байдгаас амархан мултрах хандлагатай байдаг. Энэхүү видеонд бага насны хүүхдэд тохиолдох тохойн мултралыг зөв зүйтэй буцаан оруулах арга барилыг харууллаа. Түүнчлэн мултарсан тохойг буцаан оруулах заалт, эсрэг заалт, анхаарах зүйлс, бэлтгэл хангах зэргийг тодорхой дурьдсан болно.