Хувийн хамгаалах хэрэглэл өмсөх ба тайлах аргачлал


Халдварт өвчин, цар тахалын үед эмч, эмнэлэгийн мэргэжилтэн хувийн хамгаалах хэрэгслийг зүй зохистой хэрэглэж дадсан байх нь өөрийгөө болон өвчтөнийг халдварын эрсдлээс хамгаалах боломж олгодог. Өвчтөний ялгарах цус, биеийн шингэн, өвчтөний хэрэглэсэн эд зүйлс зэрэгтэй харьцах үедээ хувийн хамгаалах хэрэгслийг зөв, аюулгүй хэрэглэх нь чанартай эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэхэд зайлшгүй шаардлагатай. Энэхүү видео нь эмч, эмнэлэгийн мэргэжилтнүүдэд хувийн хамгаалах хэрэгслийг хэрхэн зөв зүйтэй өмсөх, тайлах, түүнтэй харьцах аргачлалыг дэлгэрэнгүй тайлбарласан болно.