Насанд хүрэгчдэд ЭКГ-ийн мониторинг хийх


Эмнэлзүйн янз бүрийн нөхцөлд өвчтөнг электрокардиографийн мониторт авч хянах нь зүрхний үйл ажиллагааг тасралтгүй хянах, эмгэг нөхцөл байдлуудыг цаг алдалгүй олж илрүүлэх, хариу арга хэмжээг богино хугацаанд авах боломж олгодог. Энэхүү видео танилцуулгад насанд хүрэгчдэд электрокардиографийн хяналтыг хэрхэн хийж гүйцэтгэх, ашиглагдах хэрэгслүүд, анхаарах зүйлс, аппаратны тохируулга зэргийг тайлбарласан болно.